loading spinner

Star

Nou producte

Star


Neix una nova sèrie polivalent. Pot encaixar tant en oficines generals com en llocs executius.
Amb sobres lliscants per a la canalització de cables, la fan una sèrie única, una aposta de futur en el món del mobiliari d'oficina.

Més detalls

Més informació

Star


FITXA TÈCNICA

TAULES:

Sobres melamina: De gruix 25 mm, amb cant de 2 mm en tot el perímetre. Acabats en blanc, gris, faig, roure, perera i wenge.

Sobres estratificat: De gruix 25 mm, amb cant de 2 mm en tot el perímetre, fabricat en tauler aglomerat de partícules aplacat en estratificat plàstic decoratiu en blanc, gris, faig, roure, perera i wenge en la cara vista i amb contracara a la no vista.

Sobres HDF: De gruix 13 mm, sense cant i amb arestes arrodonides a 2 mm en tot el perímetre, fabricat en tauler de partícules premsades a alta densitat i amb acabats blanc, roure i wenge.

Sobre Fenòlic: De gruix 13 mm, sense cant i amb arestes arrodonides a 2 mm en tot el perímetre, fabricat amb tauler laminat a alta pressió i amb resines fenòliques. Acabat blanc.

Sobres Vidre: De gruix 10 mm, cants bisellats de 2 mm en tot el perímetre. Fabricats amb vidre securitzat i vitrificat. Acabats en blanc i negre.

Tots els sobres es fixen a l'estructura sense necessitat d'utilitzar cap eina, facilitant el muntatge i fins i tot podent-se lliscar el sobre 14 cm per accedir a l'electrificació en el cas necessari.

Complements: Com sobres ala, executiu, semicirculars i semiel·líptics, fabricats en melamina de 25 mm. Cants de 2 mm. Acabats en blanc, gris, faig, roure, perera i wenge. Possibilitat de fabricació en tauler aglomerat de partícules aplacat en estratificat plàstic decoratiu en blanc, gris, faig, roure, perera i wenge en la cara vista i amb altra cara en la no vista. Units a l'estructura mitjançant peces de plàstic ABS, exceptuant els sobres d'ala que s'uneixen al sobre mitjançant planxes metàl·liques.

Laterals tancats: Realitzats amb perfils d'acer DD 11 conformats en fred de forma triangular, de dues seccions diferents, 50 x 50 amb gruix 1.8 mm i 60 x 60 amb gruix 1.5 mm. Fabricats a partir d'una sola peça formant un marc completament tancat, soldats mitjançant soldadura de plasma.

Acabats amb pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc) i Ral 7022 (grafit) o ​​en cromat. Anivelladors de plàstic PE amb rosca M8 i alçada útil de 2 cm.

Laterals oberts: Realitzats amb perfils d'acer DD 11 conformats en fred de forma triangular, de dues seccions diferents, 50 x 50 amb gruix 1.8 mm i 60 x 60 amb gruix 1.5 mm. Fabricats a partir d'una sola peça en forma de u invertida, soldats mitjançant soldadura de plasma i acabats amb pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc) i Ral 7022 (grafit) o ​​en cromat. Virolles de plàstic ABS a la part inferior del lateral per a la ubicació dels anivelladors amb rosca mètrica 8 i alçada útil de 2 cm.

Laterals centrals: Realitzats amb tubs d'acer de 50 x 50 x 1.5 mm. Soldats mitjançant soldadura mig. Acabats amb pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc) i Ral 7022 (grafit).

Tots aquests laterals estan proveïts de reblons de rosca mètrica 6 per al muntatge dels components i peces de la sèrie.

Reforços: Realitzats amb tub rectangular d'acer de 50 x 30 x 2. Per a la fixació als laterals, aquests reforços estan proveïts de peces d'alumini en els 2 extrems preparades per cargolar mitjançant cargols mètrica 6. Acabats amb pintura epoxi Ral 9006 (plata ).

Faldons melamina: Fabricats en melamina de 19 mm. i amb cantell de 0.8 mm. Acabats en plata, blanc i grafit. Fixació a l'estructura de la taula mitjançant esquadres d'acer pintades en epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc) i Ral 7022 (grafit).

Faldons metàl·lics: Fabricats en xapa laminada en fred de 0.8 mm AP02. Fixació a l'estructura de la taula mitjançant esquadres d'acer. Tot això pintat amb pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc) i Ral 7022 (grafit).

TAULES DE JUNTES:

Sobres melamina: De gruix 25 mm, amb cant de 2 mm en tot el perímetre. Acabats en blanc, gris, faig, roure, perera i wenge.

Sobres estratificat: De gruix 25 mm, amb cant de 2 mm en tot el perímetre, fabricat en tauler aglomerat de partícules aplacat en estratificat plàstic decoratiu en blanc, gris, faig, roure, perera i wenge en la cara vista i amb contracara a la no vista.

Sobres HDF: De gruix 13 mm, sense cant i amb arestes arrodonides a 2 mm en tot el perímetre, fabricat en tauler de partícules premsades a alta densitat i amb acabats blanc, roure i wenge.

Sobres Fenòlics: De gruix 13 mm, sense cant i amb arestes arrodonides a 2 mm en tot el perímetre, fabricat amb tauler laminat a alta pressió i amb resines fenòliques. Acabat blanc.

Laterals oberts: Realitzats amb perfils d'acer DD 11 conformats en fred de forma triangular, 60 x 60 amb gruix 1.5 mm. Fabricats a partir d'una sola peça en forma de u invertida, soldats mitjançant soldadura de plasma i acabats amb pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc) i Ral 7022 (grafit) o ​​en cromat. Virolles de plàstic ABS a la part inferior del lateral per a la ubicació dels anivelladors amb rosca mètrica 8 i alçada útil de 2 cm.

Laterals centrals: Realitzats amb tubs d'acer de 50 x 50 x 1.5 mm. Soldats mitjançant soldadura mig. Acabats amb pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc) i Ral 7022 (grafit) o ​​en cromat.

Tots aquests laterals estan proveïts de reblons de rosca mètrica 6 per al muntatge dels components i peces de la sèrie.

Reforços: Realitzats mitjançant tub rectangular d'acer de 50 x 30 x 2. Per a la fixació als laterals, aquests reforços estan proveïts de peces d'alumini en els 2 extrems. Acabats amb pintura epoxi Ral 9006 (plata).

PLAFONS SEPARADORS:

Plafó separador simple: De forma rectangular, alçada útil 29 cm. Frontals per a llargs de taula: 80, 100, 120, 140, 160 i 180 cm i laterals per a amples de taula: 60, 80, 120 i 160 cm. Sistema de subjecció mitjançant pinces d'alumini pintat en epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (Blanc) o Ral 7022 (Grafit). Panells en melamina de 25 mm i cants de 2 mm, acabats en plata, blanc, gris, faig, roure, perera, wenge i grafit; Panells entapissats en les sèries 1 i 4 sobre tauler aglomerat de partícules, metacrilat de 6 mm acabats transparent i translúcid.

Accessoris per plafons: Poden portar un acoblament realitzat en planxa metàl·lica per poder penjar accessoris. Acabat dels accessoris translúcid.

PLAFÓ SEPARADOR DOBLE:

Plafó separador doble: De forma rectangular, alçada útil 60 cm. Frontals per a llargs de taula: 80, 100, 120, 140, 160 i 180 cm, laterals per a taules afrontats de 60 i 80 i laterals per a taules enfrontades de 120 i 160 cm. Els plafons estan formats per una estructura de perfils d'alumini pintats en epoxi Ral 9006 texturitzat, i per 2 panells, inferior i superior. Acabats panell inferior: plata, blanc, gris,faig, roure, perera, wenge, grafit i entapissat. Acabats panell superior: plata, blanc, gris, faig, roure, perera, wenge, grafit, entapissat i metacrilat transparent o translúcid. Sistema de subjecció mitjançant pinces d'alumini pintades en pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc) i Ral 7022 (grafit).

CUBETES:

Mòbils amb rodes ocultes: Laterals, baix i darrere, amb melamina 19 mm; amb cants de 0.8 mm de PVC. Acabats en plata, blanc, gris, faig, roure, perera, wenge i grafit. Davanteres en melamina de 19 mm, cants de 0.8 mm i mateixos acabats. Sobres estructurals en els mateixos acabats i cant frontal en PVC de 2 mm. i resta de cants de 0.8 mm. Coixí en aglomerat cru de 18 mm; amb escuma d'alta resistència i entapissat en les teles sèrie 1, sèrie 4, sèrie 5 i sèrie 7.

Suportant central: Laterals, tapa i baix, amb melamina 19 mm; amb cants de 0.8 mm de PVC. Acabats en plata, blanc, gris, faig, roure, perera, wenge i grafit. Davanteres en melamina de 19 mm, cants de 0.8 mm i mateixos acabats. Sobre per conjunt de 4 cubetes en melamina de 25 mm, en els mateixos acabats i tots els cants en PVC de 2 mm.

Calaixos metàl·lics o en fusta: Gamma Alta (calaix metàl·lic), guies telescòpiques de rodament a boles, extracció total per calaixos d'arxiu. Sistema antibolcada. Sistema de tancament simultani en tots els calaixos. Gamma Bàsica (calaix metàl·lic), guies telescòpiques de rodament a boles, extracció parcial per a tots els calaixos fins i tot calaix arxiu. Sistema antibolcada. Sistema de tancament simultani en tots els calaixos. Gamma fusta (calaix fusta), guies telescòpiques de rodament a boles, extracció total per als calaixos d'arxiu. Sistema de tancament simultani en tots els calaixos. Els calaixos disposen de complements opcionals com unes guies porta CD o una safata plumier, ambdues realitzades en PVC negre, i divisors A4, A5, A6A7, per calaixos metàl·lics.

Els panys disponibles a les 3 configuracions: Normal, ensinistrada i claus iguals. Acabat Ral-9006.

Credences:

Dos models de credença, una fabricada completament en melamina i amb els acabats Plata, Blanc, Gris, Faig, Roure, Perer i Wenge. Tapes i baixos de 25 mm amb cant frontal en PVC de 2 mm. i resta de cants de 0.8 mm. Laterals, posterior, del davant, porta i prestatges de 19 mm amb cantells frontals en PVC de 2 mm. i resta de cants de 0.8 mm. Un altre model de credença fabricada amb posterior envoltant de xapa metàl·lica de 1.2 mm de gruix pintada amb epoxi RAL 9006 (plata) o RAL 9016 (blanc). Tres tipus de calaixos; Gamma Alta, calaix metàl·lic amb guies telescòpiques de rodament a boles i extracció total per calaixos d'arxiu; Gamma Bàsica, calaix metàl·lic amb guies telescòpiques de rodament a boles i extracció parcial per a tots els calaixos. Les dues gammes amb sistema antibolcada. Gamma calaix fusta, amb guies simples d'extracció parcial per als calaixos i guies dobles d'extracció total per calaixos arxiu. Sistema de tancament simultani en totes les Gammes. Els calaixos disposen de complements opcionals com unes guies porta CD o una safata plumier, ambdues realitzades en PVC negre, divisors A4, A5, A6A7, per calaixos metàl·lics. Porta corredissa mitjançant ferramentes amb rodaments, ajustables en alçada +/- 1.5 mm i guies d'alumini plata.

COMPLEMENTS PER ELECTRIFICACIÓ:

Kits electrificació: Realitzats en alumini anoditzat i plàstic ABS, amb bases elèctriques (color negre), bases SAI (color vermell) i connexions veu-dades RJ45 CAT6. Connexions entre kits mitjançant cables de connexió ràpida.

Opcional per sobretaula, marc fabricat en polipropilè color gris i tapeta alumini acabat plata.

Safates electrificació: Dos models, simples per a taules individuals o dobles per conjunts de taules i taules de juntes. Fabricades en xapa laminada en fred de 0.8 mm AP02. Encunyades per facilitar la fixació dels kits elèctrics. Pintades amb pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc) i Ral 7022 (grafit).

CPU: Estructura mitjançant planxes d'acer de 2 mm d'acer doblegades i acabades en pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (Blanc) o Ral 7022 (Grafit). Regulable en amplada de 130 mm a 220 mm. Fixació a l'estructura de la taula.