loading spinner

Mampara o envà de doble panell

Nou producte

Mampara o envà doble


La seva amplada ens permet posar doble mampara, ja sigui fusta o vidre. Tenint l'opció de posar cortines entre mampares. Portes cegues o de vidre.

Més detalls

Més informació

Mampara o envà doble panell.

La modulació entre eixos verticals i horitzontals varia depenent de l'obra, entre 900 mm a 1200 mm i altures de 860 mm i 2085 mm. Per mòduls de porta, estàndard de 889 mm a 989 mm i 2090 mm d'alçada. El gruix total de l'envà és de 82 mm

ESTRUCTURA
L'estructura de la mampara formada per perfils horitzontals i verticals d'alumini extrusionat d'aliatge 6060/6063 i tractament de duresa T5. La càmera interior creada entre els panells és de
45 mm permetent l'allotjament de materials aïllants. Perfileria exterior serà anoditzada segons norma QUALANOD o lacada segons el certificat de qualitat QUALICOAT La mitjacanya dels mòduls és de 8 mm

PANELL AGLOMERAT
Els panells seran de 16 mm de gruix acabats en melamina de EGGER, amb nucli d'aglomerat de 660 kg / m³, comportament al foc D s1, d0 Panell ignífug resistència al foc B s1, d0 Panell Hidròfug i MDF per lacarEl aïllament acústic a les zones cegues és de 40 dB,
mitjançant panells de fibra de llana mineral de 50 mm de gruix i 30 kg / m³ de densitat

ENVIDRIATS:
Els sistemes de vidre es realitzaran mitjançant separadors i filets d'alumini, podent ser de sistema doble amb càmera de 45 mm que permet l'allotjament al seu interior de cortines Venecianes, o de simple vidre. El gruix del vidre a utilitzar serà de 4 mm a 3 + 3 mm en el cas del sistema de doble vidre o de 5 + 5 mm a 6 + 6 mm en el cas del sistema de simple vidre.

PORTES
Porta cega, en aglomerat i melamina amb els mateixos acabats dels mòduls cecs, podent incloure, ull de bou o vidriera. Frontisses d'alumini anoditzat o lacat, mecanització per a qualsevol tipus de maneta. Porta de vidre, fabricades amb vidre temperat de 10 mm de gruix, podent ser en qualsevol acabat o color. Les manetes i frontisses en color inox mat. Porta de vidre emmarcades en alumini, amb doble vidre laminat i 40 mm de gruix