loading spinner

Política de privadesa

Àmbit d'aplicació. Aquesta política de privacitat estableix les bases sobre les que Francesca Martorell (D'ara endavant Franmar office) es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a la present web. La pàgina principal es troba a l'adreça "http://franmaroffice/ " (des d'ara, la “web”), o mitjançant l'aplicació a telèfons intel·ligents, tauletes i altres dispositius mòbils, mitjans digitals, suports o dispositius habilitats per interactuar amb la plataforma productes mobiliaris i connectivitat oferts per Francesca Martorell

 

Els continguts del web són titularitat de Francesca Martorell, amb domicili a Carretera Santa Creu de Calafell, 75 local 2 – 08850 Gavà, província de Barcelona, proveïda de NIF: 33962863M.

La utilització d'aquest lloc Web atribueix la condició d'usuari (des d'ara, el "usuari").

 

L'usuari pot navegar aportant voluntàriament les dades de caràcter personal necessàries per a la navegació, als quals "Franmar office" tindrà accés a través dels formularis habilitats a aquest efecte o mitjançant correu electrònic o de qualsevol altra manera que preveu la web. Si es recullen dades personals a través de galetes, se li informarà degudament a través de la Política de Cookies, així com a través de les vies que requereix la legislació vigent.

 

Aquest document presenta la nostra política a l'observança i ús de les dades personals recollides mitjançant la nostra web. La utilització de la Web implica l'acceptació per part de l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en la mateixa. Tingueu en compte que tot i que puguin existir enllaços a la nostra web a altres webs, aquesta política de privacitat s'aplica tan sols a la web i no a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. "Franmar office" no controla ni aprova el contingut dels webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

 

Propòsits. "Franmar office", com a responsable, tractarà les dades personals amb les finalitats:

 

  •              Contactar amb vostè a través de correu electrònic, trucades telefòniques, enviament de SMS, de Whatsapp, o altres mitjans de comunicació electrònics equivalents, en relació a les actualitzacions o comunicacions informatives relacionades amb els productes o serveis contractats.
  •              Atendre les peticions realitzades a través dels canals d'Atenció al client disponibles a través de la Plataforma o botiga.
  •              Gestionar el seu registre com a usuari de la plataforma.

 

 

Cessió a tercers. "Franmar office "no cedirà les dades personals de l'usuari a terceres persones, excepte si (i) és d'acord amb els termes i condicions de la política de privacitat, (ii) l'usuari consent si escau a la cessió o, (iii) és necessari per complir amb les obligacions legals vigents.

 

Mesures de seguretat. "Franmar office "informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades i té així mateix implantats els mecanismes necessaris per evitar en la mesura del possible els accessos no autoritzats, substraccions, modificacions il·lícites i pèrdua de dades.

En tot cas, "Franmar office", únicament conservarà les dades dels usuaris durant el període de temps necessari per complir amb les finalitats previstes. Llevat que la legislació aplicable estableixi el contrari, les dades personals es destruiran, seran bloquejats o passaran a ser anònims un cop deixin de ser necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

 

confidencialitat. En compliment amb la normativa vigent, "Franmar office" es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que l'usuari ens faciliti durant la seva navegació per aquesta pàgina web i del seu deure de guardar-les de forma confidencial.

 

Drets dels afectats. En qualsevol moment l'usuari podrà exercir els drets d'accés, Rectificació, cancel·lació, oposició, oblit, limitació i portabilitat al tractament de les seves dades personals en els termes que estableix la legislació vigent, dirigint-se per escrit a l'adreça que s'indica a continuació: Ctra. Sta. Creu de Calafell, 75 local 2, 08850 Gavà– Barcelona, o bé al correu comercial@ofi-semar.es.

Actualització de la Política de Privadesa. "Franmar office"podrà modificar i actualitzar aquesta Política de Privadesa en qualsevol moment sense previ avís. Si us plau comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privadesa per estar informat en tot moment de la informació que es recopila a través del web, com la utilitzem i les circumstàncies sota les quals podrien revelar-se a tercers.

 

Condicions d'ús

Aquesta pàgina web és titularitat de "Franmar office" pel que l'accés a la mateixa i el seu ús estan supeditats a les condicions que s'expressen a continuació, així com a la legislació vigent.

En accedir a la web i explorar el contingut de la mateixa, l'usuari accepta, sense reserva ni limitació, les presents condicions i reconeix que qualsevol altre acord amb la Companyia queda anul·lat i sense vigència ni efecte.

“Franmar office” se reserva la facultat de efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, així com de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'ús i accés a la mateixa. L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament el present document.

L'usuari accepta que l'ús del Web, dels continguts i / o serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L'usuari s'obliga a no utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits o contraris al que s'estableix en les presents Condicions d'Ús i la legislació que pogués resultar-li d'aplicació.

                                                    

Disponibilitat i Accessibilitat a la Web. L'usuari de la web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s'obliga a utilitzar-la d'acord amb la legislació vigent i respondrà, enfront de "Franmar office" i / o enfront de tercers, de qualssevol dels danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

"Franmar office" no serà responsable dels danys derivats de l'ús del Web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en la mateixa es facilita.

"Franmar office" no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (de maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari, utilitzat per la connexió als serveis i / o continguts del web, o d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

 

Subscripció a la Newsletter. En el cas que autoritzi la seva subscripció a la Newsletter de "Franmar office", li facilitarem informació sobre els nostres productes i serveis, a través de diversos mitjans, com correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalents. Així com a través de notificacions push en el cas que les hagi activat en el seu dispositiu mòbil.

La subscripció a la Newsletter de "Franmar office" pot comportar l'ús de les seves Dades personals per posar a la seva disposició publicitat personalitzada, relacionada amb els nostres productes i serveis a través d'e-mail, SMS, o altres mitjans electrònics propis o de tercers col·laboradors. A l'efecte de millorar l'atenció dels clients, l'informem que les Dades Personals relatives a les compres en línia i físiques, gustos i preferències poden ser utilitzats amb fins d'anàlisi, generació de perfils d'ús, estudi de màrqueting, enquestes de qualitat i millora de la interacció amb els nostres clients.

Finalment, informar-li que podrà donar de baixa la subscripció a través de la secció Newsletter de la Plataforma en tot moment, a través de correu ordinari a Franmar office, Ctra. Sta. Creu de Calafell 75, local 2, 08850 Gavà o a través de correu electrònic  comercial@ofi-semar.es